Årsmötet 2019

Det var ett händelserikt 2018 som kunde summeras på årsmötet i Falbygdens Hästsportförening. Robert Bengtsson fick förnyat förtroende som ordförande, och i styrelsen blev det några nya namn.

Det var fullt i cafeterian när FHF kallade till årsmöte söndag 17 februari. Adam Johansson, ryttare och oppositionsråd för M i Falköping höll i ordförandeklubban.

Ordförande Robert Bengtsson berättade om ett aktivt verksamhetsår 2018, med en livaktig ridskola som drivs i samarbete med Frida Andersson, och med 14 tävlingsdagar.
Lite kortfakta om 2018
− FHF hade 321 medlemmar
− Ridskolan hade 350 uppsittningar per vecka
− 11 av ridskolans ponnyer och hästar ägdes av FHF
− FHF har investerat i en ny traktor och ett garage till traktorn
− Belysning utomhus har satts upp, liksom nya staket
− Nytt material har lagts in i båda ridhusen och speglar har satts upp i gamla ridhuset
− En vaktmästare har fått tjänst på anläggningen och utför diverse sysslor

Föreningens kassör Hillevi Silberg berättade att FHF hade en omsättning på 3,1 miljoner kronor i fjol, och att det blev ett överskott på 8 600 kronor.
Överskottet bara från tävlingsverksamheten blev närmare 418 000 kronor, pengar som använts till investeringar i bland annat hindermaterial, staket och belysning.
Föreningen har en god ekonomi, och enda lånen som finns gäller den nyinköpta traktorn.

FHF:s revisorer föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för 2018, och det blev också årsmötets beslut.

Robert Bengtsson omvaldes till ordförande för FHF under 2019.
Nya i styrelsen blev Gila Alpsjö, samt suppleanterna Sofie Millqvist, Petter Lantz och Susanne Johansson.
Malin Josefsson, Hillevi Silberg, Jessica Karlsson och Mats Kardell valdes till ledamöter på två år. De har alla suttit med tidigare. I styrelsen finns också Annemo Nyström, som har ett år kvar på sin mandatperiod.
Ungdomssektionen berättade om sin verksamhet under 2018 och planer för 2019, som bland annat innehåller att sälja fika i Kavlåsstugan i Plantis på 6 juni, och arrangera en hoppclinic tillsammans med ungdomssektionen i Vartofta Rid- och Körsällskap.

Ungdomssektionens representant i styrelsen är Michelle Wahlström med Sofia Björk som personlig suppleant.

I föreningens verksamhetsplan kan man bland annat läsa om att 19 tävlingsdagar planeras, och att belysning på stora parkeringen samt byggnation av ett traktorgarage står på göra-listan.
Den nya styrelsen ska nu efter årsmötet utforma en handlingsplan för 2019.

Årsmötet beslutade också om ändrade medlemsavgifter för 2020.
Medlemsavgiften för juniorer höjs då från 250 till 265 kronor, och för seniorer från 375 till 390 kronor. Orsaken är dels en höjning av avgifterna till Svenska Ridsportförbundet, dels ökade kostnader för medlemsolycksfallsförsäkringen.

crossmenu