Årsmötet 2017

På årsmötet 28 februari 2017 sammanfattades verksamhetsåret 2016 och en styrelse valdes som i stort sett ser likadan ut som året innan.

2016 blev ett år då mycket hände på Klockaregården. Cafeterian renoverades, det gamla ridhuset fick ny belysning, fem nya uteboxar byggdes, bostadshuset revs och en ny parkeringsplats anlades, för att bara nämna några saker.
Investeringarna på anläggningen har varit möjliga genom extrabidragen från kommunen efter att FHF tog över anläggningen från kommunen. Cafeterians renovering kostade 736 000 kronor, bytet av belysning i ridhuset gick på 176 000 kronor.

2016 blev också ett rekordår tävlingsmässigt, med de första nationella tävlingarna i föreningens historia. Totalt genomförde vi 19 tävlingsdagar med över 3 000 starter, och det för upp FHF bland de största tävlingsklubbarna i Sverige.
Tävlingarna ger också avtryck i FHF:s ekonomi. Vinsten på tävlingsverksamheten blev drygt 360 000 kronor 2016, att jämföra med 276 000 kr 2015.

Vid valet av styrelse blev det omval på nästan samtliga punkter. Robert Bengtsson omvaldes till ordförande. Till ordinarie styrelseledamöter på två år omvaldes Malin Josefsson, Jessica Karlsson och Hillevi Silberg. Dessutom nyvaldes Lars-Ola Danielsson på två år.
Till suppleanter på ett år valdes Emelie Falk, Larry Geszti, Sanna Hedén och Jacob Liljegren.
Skillnaden mot den förra styrelsen är att Sanna Hedén går in som suppleant och Lars-Ola Danielsson går in som ordinarie ledamot.
Ungdomssektionens ledamot i styrelsen är Linnea Fogelström och Michelle Wahlström och är suppleant.
Till revisorer omvaldes Magnus Gustavsson och Fredrik Öhlin. Nyval Maria Lindström till revisorssuppleant. Samtliga poster valdes på 1 år.
Till valberedningen på ett år valdes Andrea Karlsson, Håkan Fridner och Patrik Elmersson. Andrea Karlsson valdes till sammankallande.

Planer för 2017 är bland annat att byta underlag till fibersand i nya ridhuset, färdigställa spolspilta samt uppbindningsplatser på cementplattan vid uteboxarna, ordna belysning på den nya parkeringsytan på framsidan, färdigställa staket utmed cykelbanan, och göra om dagens foderkammare till dusch/omklädningsrum.

Falköpings kommunalråd Conny Johansson ledde årsmötesförhandlingarna, och passade också på att skicka en hälsning från kommunen.

"Jag ska hälsa att ni gör ett fantastistkt jobb, och är med och sätter Falköping på kartan. När vi värderar ansökningar blir vi särskilt glada för ansökningar från er, Falköpings största tjejfritidsgård."

Årsmötet avslutades med att Robert Bengtsson visade en film han gjort från junitävlingarna och DM i september, en film som han fick välförtjänta applåder för.
Därefter dukades den traditionella smörgåstårtan upp.

crossmenu