Årsmötet 2018

Falbygdens Hästsportförening hade årsmöte 28 februari 2018

Under årsmötet kunde vi blicka tillbaka på ett aktivt 2017. Under året har flera stora investeringar gjorts på anläggningen, och ridskola och tävlingsverksamhet har utvecklats.

Verksamhetsberättelsen visade att FHF hade 375 medlemmar och att ridskolan som drivs av Frida Andersson, arrendator och samarbetspartner, hade ungefär 350 uppsittningar per vecka.
2017 var sista året med det extra kommunstödet på en miljon kronor, efter uppgörelsen när föreningen tog över hela anläggningen från kommunen för tre år sedan.
Vi har dock fått på oss fram t o m juni 2018 att färdigställa de sista delarna samt göra en slutrapport. Under året har vi bland annat genomfört följande projekt:

-       Bytt underlag i det nya ridhuset samt köpt en ny harv till det.

-       Bytt staket på hela framsidan samt sjukhagar

-       Byggt ett omklädningsrum så att personalen samt medlemmar kan byta om och duscha

-       Lagt in gummimattor i stallgångarna

-       Färdigställt en ridslinga runt anläggningen

-       Installerat vintervatten i ett antal hagar

 Under 2017 blev FHF certifierade som Trygg & Säker Förening och har därefter utarbetat en krisplan för FHF och Falbygdens Ridcenter. Styrelsen bearbetar krisplanen under varje styrelsemöte för att sprida kunskap och kännedom om planen.

 Under 2017 har FHF arrangerat 15 tävlingsdagar varav två i dressyr och 13 hoppning. Dessutom har vi arrangerat en pay and ride (dressyr) med 35 starter samt två pay and jump (hoppning) med 83 respektive 40 starter.

Den ekonomiska redovisningen visade hade intäkter på 3 473 900 kronor, varav tävlingar och cafeterian stod för 885 000 kronor. Under 2017 gjorde föreningen en vinst på 10 216 kronor.

Styrelseval

Robert Bengtsson omvaldes till ordförande i FHF.
Ledamöter är Lars-Ola Danielsson, Jessica Karlsson, Annemo Nyström, Hillevi Silberg samt Malin Josefsson.
Suppleanter är Larry Geszti, Sanna Hedén och Mats Kardell.
I styrelsen sitter också ungdomssektionens ordförande Klara Segerström, som har Michelle Wahlström som sin personliga suppleant.

crossmenu