Årsmötet 2022

Gott resultat och ökat antal medlemmar i FHF

Årsmötet i Falbygdens Hästsportförening kunde godkänna ett bokslut som visade ett överskott på 197 000 kronor – pengar som blir en grundplåt när ett planerat karantänstall ska byggas.

Vid årsmötet 27 februari gick förra årets verksamhetsberättelse igenom och den visade på flera positiva resultat.

Falbygdens Hästsportförening har ökat sitt medlemsantal de senaste åren och har nu omkring 450 medlemmar. Många av dessa rider på ridskolan. Varje vecka görs ungefär 360 uppsittningar på de 30 ridskolehästarna och ponnyerna, varav föreningen äger 12.

En viktig inkomstkälla för föreningen är arrangerandet av tävlingar, och under våren 2021 ställdes tävlingar in – inte på grund av pandemin utan som en följd av att hästviruset EHV-1 bredde ut sig.
När tävlingarna väl kom i gång var de först bara öppna för yrkesryttare och juniorer. FHF utökade därför antalet tävlingsdagar under hösten, när tävlingarna åter var öppna för alla.

Under 2021 genomfördes 16 tävlingsdagar med totalt 2 523 starter.

Överskottet från tävlingarna 2021 blev 252 000 kronor, vilket var mer än 2020.

Ungdomssektionen rapporterade om ett bra år, där bland annat intresset för att vara skötare har varit stort. Ungdomssektionen har arrangerat flera aktiviteter, däribland julavslutningen i samarbete med ridskolan.

Under 2022 är planen att bygga ett mindre stall som kan användas som karantänstall för nyanlända eller sjuka hästar, samt vid dopningsprovtagning under tävling.
Ordförande Robert Bengtsson berättade också för årsmötet att sonderingar görs angående möjligheten att sätta upp solceller på taken, och att ett hinderförråd planeras i anslutning till nya ridhuset.

Dessutom planeras ett byte av ljusinsläppsmaterialet i gamla ridhuset, för att göra det ljusare.

Årsmötet godkände bokslut och verksamhetsberättelse och gav styrelsen ansvarsfrihet.

Robert Bengtsson omvaldes till ordförande, och i styrelsen omvaldes Gila Alpsjö till ledamot på två år. Övriga ledamöter sitter kvar ett år till, Malin Josefsson, Hillevi Silberg, Jessica Janneson och Mats Kardell.

Petter Lantz och Sofie Millqvist omvaldes till suppleanter på ett år.
Andrea Ljung och Linnea Carlsson nyvaldes till suppleanter, medan Susanne Johansson avtackades som suppleant.

Medlemsavgiften för 2023 fastställdes till 300 kronor för juniorer och 425 kronor för seniorer, under förutsättning att Svenska Ridsportförbundet inte höjer kostnaden för den kollektiva olycksfallsförsäkringen.

Om det sker fick styrelsen mandat att höja medlemsavgifterna med motsvarande belopp.

Peter Fritzon ledde årsmötesförhandlingarna. Han noterade speciellt att föreningens bokföring var i så god ordning och att verksamheten gick ihop, eftersom han själv har sett betydligt större föreningar på annan ort som har återkommande problem med att få ekonomin att gå ihop.

Bilden överst: Styrelsen i FHF 2022.
Översta raden från vänster: Malin Josefsson, Gila Alpsjö, Andrea Ljung, Jessica Janneson, Sofie Millqvist

Nedre raden rån vänster Robert Bengtsson, Hillevi Silberg, Linnea Carlsson.
Mats Kardell och Petter Lantz saknas på bilden.

Verksamhetsberättelse för 2021

Resultaträkning för 2021

Ungdomssektionens verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

crossmenu