Att tävla för FHF

Till dig som väljer att tävla
för Falbygdens Hästsportförening

Vi är väldigt glada att du vill tävla för Falbygdens Hästsportförening. Vårt mål är att vara ett glatt och öppet gäng som bryr oss om varandra och hjälper och stöttar varandra vid behov.

Våra tävlingsryttare är välkomna att delta i ridskolans olika evenemang, såsom temakvällar och teoriveckor, även om du inte själv rider lektion eller tränar på ridskolan.

Du har också möjlighet att delta i lag i tävlingar i hoppning och dressyr.
Som tävlingsryttare för FHF får du 50 procents rabatt på samtliga tävlingsstarter på hemmaplan.

Innan du löser licens för Falbygdens Hästsportförening ska din medlemsavgift vara betald. Det kan ta några dagar innan din licensansökan godkänns, medan vi kontrollerar att medlemsavgiften är betald. Här hittar du mer om medlemsavgiften.

Vi har inga krav på motprestationer från våra tävlingsryttare men vill gärna se att ni är engagerade i föreningen på olika sätt. Det hjälper till att skapa den goda anda och kamratskap som vi eftersträvar.
Det finns många olika sätt att bidra med något positivt till föreningen. Det kan exempelvis handla om att:

-ställa upp som funktionär på FHF:s tävlingar
-hjälpa till med förberedelser, banbygge och efterarbete i samband med tävling
-deltaga i styrelse- eller kommittéarbete
-deltaga i arbetsdagar och föreningsaktiviteter
-rekrytera sponsorer och samarbetspartners till våra tävlingar och andra tillfällen
-dela med sig av sina kunskaper vid föreningsaktiviteter som teorikvällar och clinics.

Som tävlingsryttare för FHF intygar du också följande:

-Du är en god ambassadör för Falbygdens Hästsportförening. Du och dina medhjälpare uppträder som goda kamrater och med en bra sportsmannaanda.
-Du sätter alltid din hästs bästa i första rummet

-Du är väl insatt i tävlingsreglementet och du följer det, samt Ridsportförbundets ledstjärnor.
-Om du deltar i ett lag så följer du lagledarens beslut. Du hejar på dina lagkamrater och bidrar till en god laganda.

Kontaktperson för tävlingsfrågor: 

Robert Bengtsson, ordförande i Falbygdens Hästsportförening, tel 070-266 66 56, robert.bengtsson@falbygdensosteria.com

crossmenu