Historik

Falbygdens Hästsportförening – en historia som började 1948

År 1948 var andra världskrigets slut inte långt borta. I Gudhem gick remonterna och betade, unghästarna som skulle användas i det militära. Till vardags var hästen också en värdefull arbetare på gårdarna på Falbygden. Men nya tider var på väg. Traktorn ersatte hästen i lantbruket, och försvarsmakten började minska på antalet hästar.

I stället började en ny form av hästintresse spira. Fler och fler upptäckte tjusningen i att ägna sig åt hästar och ridning, och 1948 bildades Falbygdens Hästsportförening.

Föreningens första ordförande hette Elias Ahlqvist, var inte helt förvånande major och bodde i Gudhem.

Började med 50 medlemmar

Föreningen hade 50 medlemmar detta första år, men redan ett år senare hade det blivit 150 medlemmar.

Under många år hade FHF sin verksamhet på Mogårdens ridskola, som låg vid Göteborgsvägen på Mösseberg, en bit söder om den plats där Falbygdens Ost nu finns. Ridskolan drevs av Thure Johansson, och många Falköpingsbor har säkert minnen från den här tiden. Hästen Comet var ryktbar under denna period av FHF:s historia – hans ryktbarhet bestod i att han var mycket stor, och blev mycket gammal.

Verksamheten var inte alltför omfattande – i ett brev från 1965 skriver dåvarande ordföranden Ragnar Sahlin till Falköpings stad och berättar att man har fem ridskolehästar, men dessutom ägde ett 20-tal medlemmar egna hästar som i vissa fall lånades ut.

Tre kronor för en ridlektion
Priset för en ridlektion var lite annorlunda under dessa första år jämfört med i dag. 1949 kostade en ridlektion tre kronor för dem som var under 21 år.

I slutet av 1960-talet ville FHF bygga ett klubbhus vid Mogården, men stadens byggnadskontor ville inte ge bygglov utan drog ut på ärendet, och 1970 förstod föreningen vad som höll på att hända. Området skulle bebyggas och FHF skrev till Falköpings Stads Drätselkammare och anhöll om en ny plats för ridskoleverksamheten. Föreningen föreslog Klockaregården – och så blev det.

Utbyggnad steg för steg

I början av 1970-talet togs den nya ridskolan i bruk, och 1974 stod ett ridhus klart. Kostnaden för ridhusbygget var 119.000 kronor – vilket kan jämföras med dagens kostnader, då bara sarg och läktare som byggdes 2004 kostade närmare 500.000 kronor…

Vid ridhusinvigningen var det en tävling i höjdhoppning, med bland annat Claes Gyllensvaan och Ylva Lovén som deltagare. Ekipagen tog sig över 1,85 meter höga hinder, berättas det.

I mitten av 1980-talet anlades uteridbanan, som fick rykte om sig att vara en av Skaraborgs främsta uteridbanor.

År 1988 byggdes ridhuset ut till dagens storlek, och ett par år senare var även cafeterian klar. 1999 kunde vi inviga den nya stallbyggnaden, som har lett till att det i dag finns plats för ett drygt 30-tal hästar på ridskolan.

Satsningar under 2000-talet

År 2004 var det dags för nästa stora satsning – ny sarg i ridhuset och en handikappanpassning av läktaren.

Under 2006 byttes underlaget ut på den mindre ridbanan. Sommaren 2008 byggdes sex uteboxar på anläggningen, och vi utökade antalet hagar.

Våren 2009 fick vi klartecken för bygget av ett nytt ridhus. Falköpings kommun gav FHF bidrag på 3,7 miljoner, och möjlighet att låna ytterligare pengar. Under hösten 2009 började bygget av ridhuset, som fick måtten 30x66 meter. Den 21 mars 2010 invigdes ridhuset genom att kommunalrådet Ulf Eriksson satt till häst och klippte band.

Under 2014 byttes underlaget i det gamla ridhuset ut. Det året utökades också arrendet och vi fick tillgång till mer mark för hästhagar.

Sommaren 2015 gjordes den stora ridbanan om. Ridbanans underlag är nu en så kallad ebb- och flodmodell där bevattningen regleras underifrån.

2016 arrangerade FHF för första gången hopptävling med nationella klasser, Nationalhelgshoppet. Tack vare generösa sponsorerna Falbygdens Osteria, Dina försäkringar och Toveks bil kunde vi ha väl tilltagna prispengar till de placerade ryttarna.

2017 utsågs FHF till Säker och trygg förening, och sedan dess arbetar vi kontinuerligt med trygghets- och säkerhetsfrågor.

Klockaregården i dag

Frida Andersson driver ridskoleverksamheten. Frida är utbildad hippolog och ridinstruktör från Vetlanda, och driver ridskolan med hjälp av sin sambo Patrik Elmersson. Paret har två söner.

I verksamheten finns också ridlärarna Anna Lidar Eliasson och Sofie Millqvist, samt ett antal andra anställda. Ridskoleverksamheten är intensiv, med lektioner sex dagar i veckan.

Förutom ridlektioner erbjuds hoppträningar, privatlektioner och kurser av olika slag, både under terminerna och på loven.

Bred verksamhet

Det finns en ponny eller häst åt varje ryttare! Trygga, stadiga ponnyer åt barn som ska lära sig rida, stabila större hästar åt vuxna nybörjare. För de mer rutinerade finns välutbildade hästar och ponnyer som är redo för tävlingsbanan. Dessutom är ett antal medlemsägda hästar uppstallade på Klockaregården, samt hästar som tas emot för utbildning.

Totalt finns över 50 hästar på anläggningen.

Ett stort antal medlemmar med egen häst tävlar i FHF:s färger på olika nivåer i hopppning och dressyr, på allt från lokal/1* nivå till internationellt. Vi deltar också med lag i olika serier, från Gotacupen för de yngsta till hoppning division I.

Under 2022 har vi närmare 70 tävlingsryttare som tävlade för FHF.

Föreningen arrangerar tävlingar i hoppning och dressyr på Klockaregården flera gånger varje år, samt medlemsträffar och andra aktiviteter. Ungdomssektionen svarar för att hästskötare finns, samt ordnar kurser, rykttävlingar, myskvällar och annat.

Med två ridhus på anläggningen kan dubbla lektioner erbjudas. Det ger också utrymme för träning och tävling året runt.

Tog över som ägare

Klockaregården och de ursprungliga byggnaderna har under alla år varit i kommunens ägo, medan FHF varit ägare av det nya stallet och båda ridhusen. Efter att frågan övervägts i många år beslutade kommunen och föreningen att låta FHF ta över hela anläggningen. Tisdag 1 september 2015 skrevs kontraktet under och sedan den dagen är Falbygdens Hästsportförening ägare till hela anläggningen med mark och byggnader.

Priset för det var 1948 kronor. Du som har läst från början vet varför det priset sattes.

// Styrelsen

crossmenu