Jubileumsår med stora satsningar sammanfattades på FHF:s årsmöte

29 februari 2024
Robert Bengtsson tillsammans med Maria Lindström och Gila Alpsjö. De två har skrivit de bidragsansökningar som gav FHF 425 000 kronor i bidrag till altan och nytt stall.

En ny stor uteplats för 377 000 kronor och ett nytt stall för närmare 900 000 kronor är två stora satsningar som gjorts eller påbörjats under 2023, året då FHF dessutom firade 75 år. På årsmötet presenterades allt som hänt under förra året.

Till den nya altanen har FHF sökt och fått 25 000 kronor från Sparbanksstiftelsen, och till det nya stallet bidrar Riksidrottsförbundet med 400 000 kronor i anläggningsbidrag.

Under 2023 hade FHF 417 medlemmar och 12 föreningsägda hästar. På ridskolan görs 360 uppsittningar i veckan. Flera elever rider mer än en gång i veckan, och därför räknas antalet uppsittningar i stället för antal ridande elever.

Fjolårets tävlingar inklusive cafeteriaverksamhet gav ett överskott på 540 000 kronor. Under året genomfördes 19 tävlingsdagar med totalt 3 561 starter.

Under de stora nationalhelgstävlingarna genomförde FHF för första gången ett kval till Maya Delores Childrens Challenge, för childrenryttare i hoppning, där finalen avgörs i Falsterbo.

Förutom tävlingarna är försäljningen av Bingolotter en viktig inkomstkälla. Under 2023 tjänade FHF 81 000 kronor på den försäljningen som sker i stallet och på Falbygdens osteria.

Elen blev betydligt billigare under 2023 än under 2022, och FHF fick också ett kompensationsstöd från staten för de höga elpriserna 2022.

De stora investeringarna i altan och nytt stall innebär att FHF inte länge har så mycket i kassan, men något banklån har inte behövt tas.
2023 års resultat blev ett överskott på 335 129 kronor.

Inför 2024

Inför 2024 har föreningen budgeterat lite lägre intäkter från tävlingarna, eftersom man redan kan ana att antalet tävlingsstarter överlag är på väg neråt.
Under året finns planer på att bygga ett nytt hinderförråd, färdigställa uteplatsen och byta fönster i domartornet.

Ridskoleverksamheten fortsätter att drivas i samarbete med Frida Andersson.

Årsmötet beslutade också att höja medlemsavgifterna för 2025, nästa år, med tio kronor. Medlemsavgiften för juniorer blir då 315 kronor och för seniorer 440 kronor.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet, i enlighet med revisorernas förslag.

Styrelsen 2024

Robert Bengtsson omvaldes till ordförande.
Övriga i styrelsen är:
Jessica Janneson (omval ett år)
Gila Alpsjö (omval två år)
Kristian Wallin (nyval två år)
Malin Josefsson (vald på två år i fjol)
Hillevi Silberg (vald på två år i fjol)
Sofie Millqvist (vald på två år i fjol)

Till suppleanter på ett år valdes
Daniel Johansson (nyval)
Anna Nyberg (nyval)
Madelene Beijbom (nyval)
Malin Lindgren (omval)

Revisorer
Andrea Karlsson och Fredrik Öhlin (omval)
Revisorssuppleant
Annika Tshibanda

Valberedning
Håkan Fridner (ordförande) Linnea Carlsson och Ella Tshibanda

Peter Fritzon ledde årsmötet och noterade att det var en välskött förening. Han avslutade med att redogöra för vad det ideella arbetet är värt. I Falköping finns 76 idrottsföreningar och uppskattningsvis 2 000 ideella oavlönade ledare och förtroendevalda som jobbar tre timmar i veckan. Deras arbete är värt 107 miljoner kronor på ett år.

crossmenu