Referat från årsmötet 2020

Robert Bengtsson fortsätter som ordförande ännu ett år för Falbygdens Hästsportförening. Nästan alla ledamöter i styrelsen fortsätter också. På årsmötet söndagen 23 februari fick medlemmarna även ta del av verksamhetsberättelsen för 2019 och planerna framåt.

Under 2019 hade Falbygdens Hästsportförening ungefär 400 medlemmar och varje vecka har 360 uppsittningar gjorts på ridskolan, som drivs i samarbete med Frida Andersson. Under året arrangerades 15 tävlingsdagar med totalt 2 744 starter, däribland Nationalhelgshoppningen och DM i hoppning för Västergötland i september 2019.

Ungdomssektionen har genomfört  kurser och skötarträffar, samt den traditionella julavslutningen i samarbete med Frida Andersson.

Under året har ett traktorgarage uppförts, samt en container för förvaring av bränsle och kemikalier. Det har förbättrats en del i ett antal hagar och det har gjorts en ny övergång vid en bäck intill ponnyhagarna.  En del gamla staket har bytts ut under året.
Dem gamla uteridbanan har gjorts lite större för att få plats med lite fler fordon där vid tävlingar.

Belysningen har förbättrats på baksidan av anläggningen samt vid den stora parkeringen. Dessutom hinderparken uppdaterats, bland annat med flera sponsorhinder.

Robert Bengtsson omvaldes till ordförande för 2020, och Gila Alpsjö valdes till ledamot på två år. Kvar i styrelsen sitter Malin Josefsson, Hillevi Silberg, Jessica Karlsson och Mats Kardell, medan Annemo Nyström valde att avgå.

Sofie Millqvist, Petter Lantz och Susanne Johansson fortsätter som suppleanter.

Ungdomssektionens representanter i styrelsen 2020 är Michelle Wahlström med Anna Wennerholm som personlig suppleant.

Till sammankallande i valberedningen valdes Håkan Fridner. Övrig ledamot samt suppleant är än så länge vakanta.

Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 300 kr för junior samt 425 kr för senior.

crossmenu