Referat från årsmötet 2021

Referat från årsmötet 2021

Det blev mindre inkomster för FHF under 2020, bland annat 130 000 kronor mindre i överskott för tävling jämfört med året innan. Men styrelsen har också sett till att utgifterna hållits nere. Detta redovisades på årsmötet den 28 februari.

Att arrangera tävlingar är den största inkomstkällan för FHF, och under 2020 gick tävlingsverksamheten med ett överskott på 161 340 kronor, att jämföra med 2019 då överskottet var 296 345 kronor.

Anledningen stavas pandemin, som stoppade ridsportens tävlingar fram till i mitten av juni. För FHF:s del innebar det att vi kunde genomföra tio tävlingsdagar, mot 15 dagar år 2019.

Under årsmötet presenterade kassör Hillevi Silberg den ekonomiska redovisningen, där det bland annat framgick att föreningen under 2020 fått 79 000 kr i bidrag av Riksidrottsförbundet, vilket täcker en del av de uteblivna tävlingsintäkterna.

FHF har också gjort en del investeringar i fjol, bland annat i ett larmsystem för 116 000 kronor. Under 2020 byttes också underlaget i gamla ridhuset till en kostnad av 191 000 kr, det gamla stallet på framsidan har rivits, FHF har sett över elen och köpt nytt hindermaterial.

Verksamheten i FHF omslöt omkring tre miljoner år 2020 och resultatet efter de finansiella posterna blev ett minus på 16 000 kronor.

I verksamhetsberättelsen lyftes flera händelser fram av ordförande Robert Bengtsson.

Under 2020 hade FHF besök av Västergötlands Ridsportförbunds besöksgrupp, för att se om vi klarar kraven som är ställda för att leva upp till att vara en kvalitetsmärkt ridskola. Man skall leva upp till ett antal krav som består i många olika delar såsom översyn av hagar, hur hästar sköts, att vi har de rätta måtten på våra boxar, hur ridskolan bedrivs och att våra hästar är på rätt nivå utbildningsmässigt med mera.
FHF fick mycket beröm för vår anläggning och vi fick en skylt att sätta upp som bevis för att vi lever upp till deras krav.

Ridskolan har under 2020 drivits av Frida Andersson, arrendator och samarbetspartner. Det finns ca 30 skolhästar varav föreningen äger 12 st.
Det var ungefär 360 uppsittningar per vecka i ridskoleverksamheten. Vissa elever rider mer än en gång per vecka. Det bedrivs även ridning för elever med funktionsvariationer dagligen. Ridskolan har haft ridläger för vuxna och barn innan hästarna åkte på sommarbete.
Ridskoleverksamheten har kunnat hållas igång hela året, men med särskilda restriktioner för bland annat medhjälpare.

De 20-talet deltagarna på det digitala årsmötet godkände verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen och gav på revisorernas inrådan den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Den nya styrelsen blir i stort sett identisk med den gamla.
Robert Bengtsson omvaldes till ordförande, och Malin Josefsson, Hillevi Silberg, Mats Kardell och Jessica Janneson omvaldes till ledamöter medan Petter Lantz, Sofie Millqvist och Susanne Johansson omvaldes till suppleanter.

Den enda förändringen blir ungdomssektionens representant och suppleant i styrelsen. Dessa är inte utsedda ännu.

Fredrik Öhlin och Andrea Karlsson omvaldes till revisorer med Annika Tshibanda som suppleant.

Håkan Fridner omvaldes till valberedare och minst en person till i valberedningen ska utses under året.

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2022, det vill säga 300 kronor för juniorer och 425 kronor för seniorer – under förutsättning att distriktets avgifter blir oförändrade. I annat fall höjs medlemsavgiften med samma summa som distriktet höjer sin avgift.

Dessutom klubbades nya föreningsstadgar, i enlighet med de nya typstadgarna från Svenska Ridsportförbundet.

crossmenu