Så hanteras dina personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar

Falbygdens Hästsportförening (FHF) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

FHF är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. För att kontakta FHF så mailar du fhf@falbygdenshf.se . För att kunna nyttja anläggningen, lösa tävlingslicens för FHF eller rida på lektioner så måste du vara medlem i FHF. FHF behöver vissa personuppgifter för att du skall kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas av vissa särskilda anledningar. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att kunna upprätthålla ett medlemsregister gentemot Svenska Ridsportförbundet, skicka ut fakturor och medlemsinformation. Vi kan också behöva behandla dina personuppgifter i samband med ansökan om aktivitetsstöd.

Personuppgifterna kommer att behandlas i Riksidrottsförbundets system samt i faktureringsmodulen Fortnox.

Lagringstid

FHF behandlar dina uppgifter så länge du är medlem hos oss. Efter avslutat medlemskap så kan du begära att bli borttagen,  i annat fall så  finns du kvar i enlighet med bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få insyn hur dina personuppgifter behandlas och om de är felaktiga så har du rätt att få dem ändrade.

På hemsidan publiceras bilder på medlemmar i samband med aktiviteter. Om du inte vill finnas med på bild eller om det finns en bild på dig som du vill ta bort så mailar du till fhf@falbygdenshf.se

Styrelsen i Falbygdens Hästsportförening
20180524

crossmenu