Ungdomssektionens styrelse

Styrelsen 2023

FHF:s ungdomssektion består av alla medlemmar mellan 7 och 25 år.

I ungdomssektionens styrelse 2022 ingår (se bild, övre raden fr. vänster)  Nora Hallgren, Maja Abrahamsson, Heddah Hjällström, Ellen Gunnarsson (forts. undre raden fr. vänster) Molly Edenvik Albo, Tova Roslund samt Tolda Nöremark. Det är Heddah som håller i rodret och är ordförande.

Du kan läsa mer om Usek på deras Facebook eller på Instagram där de heter fhfusek.

Du kan nå ungdomssektionens styrelse genom att mejla till ungsek.fhf@gmail.com eller ringa/sms:a ordförande Heddah, 0709223002.

crossmenu