Ungdomssektionens styrelse

Översta raden fr vänster Chanel Waxmo, Mira Blomstrand, Ellen Johansson, Cornelia Larsen Palm. Nedra raden fr vänster Louisa Bengtsson, Tova Roslund, LIlly Bäck, Kajsa Åkerberg. Tolda Nöremark saknas på bilden.

Styrelsen 2024

FHF:s ungdomssektion består av alla medlemmar mellan 7 och 25 år.

Ungdomssektionens styrelse 2024
Ordförande Tova Roslund
Vice ordförande Tolda Nöremark
Ledamöter
Mira Blomstrand
Ellen Johansson
Chanel Waxmo
Lilly Bäck
Cornelia Larsen Palm
Louisa Bengtsson
Kajsa Åkerberg

Du kan läsa mer om Usek på deras Facebook eller på Instagram där de heter fhfusek.

Du kan nå ungdomssektionens styrelse genom att mejla till ungsek.fhf@gmail.com

crossmenu