Ungdomssektionens styrelse

Styrelsen 2022

FHF:s ungdomssektion består av alla medlemmar mellan 7 och 25 år.

I ungdomssektionen styrelse 2022 ingår (se bild, övre raden fr vänster)  Maja Abrahamsson, Lova Samuelsson, Minah Lantz, Felicia Jansson, Ellen Gunnarsson, Stina Karlberg, (forts. undre raden fr. vä.) Mira Sahlin, Molly Edenvik Albo, Tova Roslund, Heddah Hjällström samt Ebba Silberg. Det är Heddah som håller i rodret och är ordförande.

Valberedningen består av Anna Wennerholm och Sofia Björk. 

Du kan läsa mer om Usek på deras Facebook eller på Instagram där de heter fhfusek.

Du kan nå ungdomssektionens styrelse genom att mejla till ungsek.fhf@gmail.com

crossmenu