Välbesökt årsmöte inledde FHF:s jubileumsår

12 mars 2023
Ordförande Robert Bengtsson med jubileumsrosetten.

Det blev fullt i cafeterian på Klockaregården när FHF hade årsmöte söndag 5 mars. Under 2023 fyller föreningen fyller 75 år och detta ska firas på olika sätt under året.

Peter Fritzon ledde årsmötesförhandlingarna, som började med en tillbakablick.
Under 2022 hade FHF 439 medlemmar, varav ungefär hälften är under 20 år och nästan 90 procent är kvinnor.

Ridskolan har under 2022 drivits av Frida Andersson, arrendator och samarbetspartner. Det finns ett 30-tal skolhästar varav föreningen äger 12. Det var ungefär 360 uppsittningar per vecka i ridskoleverksamheten, och dessutom har kurser och träningar arrangerats.

Händelser under 2022

Nyheter på anläggningen är att en ny vattentunna för bevattning av ridhusen köpts in för 49 000 kr, hinderparken har kompletterats med en ny trekombination, infångare och vågplank för 139 460 kr, varmvattensberedaren i stallet har bytts för 16 800 kr, och vi har köpt grindar till hoppbanan för 29 119 kr.

Underlaget i gamla ridhuset har fyllts på med pinnflis  27 000 kr och nya fönster för 25 631 kr har satts in för att förbättra ljusinsläppet så att man skall kunna rida på dagen utan att tända belysningen.

Cafeterian har under 2022 registrerats hos Miljö och hälsa då vi har ökat antalet användningsdagar och vi har nu tillstånd att bedriva den verksamheten som vi idag gör.

Vi har under 2022 skapat en ny hemsida för föreningen.

Ungdomssektionen har arrangerat skötarträffar, myskvällar, julavslutning samt mycket annat.

Tävlingsåret 2022 bestod av 14 tävlingsdagar, varav två dressyr och 12 hoppning, samt öppna banor vid ett par tillfällen. På tävlingarna hade vi totalt 2 816 starter.

Bokslutet visade att 2022 slutade med ett överskott på 108 000 kronor, pengar som ska användas till bygget av karantänsboxar.

Se bokslutet här

Se hela verksamhetsberättelsen här.

Medlemsavgift 2024

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2024 (nästa år) blir 305 kronor för juniorer (till och med 18 år) samt 430 kronor för seniorer. Styrelsen fick mandat att besluta om ytterligare höjning, om det visar sig att olycksfallsförsäkringen ökar i kostnad.

Styrelsen i FHF 2023

Robert Bengtsson omvaldes till ordförande för 2023.
Övriga i styrelsen är:
Jessica Jannesson (omvald på 1 år)
Hillevi Silberg (omvald på 2 år)
Malin Josefsson (omvald på 2 år)
Sofie Millqvist (nyvald på 2 år)
Gila Alpsjö (1 år kvar på mandatperioden)

Till suppleanter på ett år valdes
Linnea Carlsson – omval
Christian Wallin – nyval
Malin Lindgren – nyval

Ungdomssektionens representanter i styrelsen är Heddah Hjällström, ordinarie, och Maja Abrahamsson, personlig suppleant

Fredrik Öhlin och Andrea Karlsson omvaldes till revisorer på ett år, med Annika Tshibanda som revisorssuppleant.

Till valberedning valdes Håkan Fridner (sammankallande), Sofie Lundgren och Frida Andersson.

Verksamhetsplan 2023

Falbygdens Hästsportförening firar 75 år och det kommer att uppmärksammas på olika sätt. Vi har köpt jubileumsrosetter som kommer att användas på samtliga tävlingar under året. Vi kommer att lägga extra fokus på våra nationaldagshoppningar för att visa upp att vi har jubileum.

Ridskolan

Föreningen kommer att fortsätta arrendera ut anläggningen till Frida Andersson som driver ridskolan ihop med sin personal och FHF kommer att tillhandahålla 12 hästar till ridskolan.

Anläggningen

Vi kommer att bygga ett nytt mindre stall på anläggningen som kan fungera som ett karantänsstall och även kunna använda vid dopingkontroller vid våra tävlingar. Till våra tävlingshinder skall vi försöka bygga ett hinderförråd i anslutning till det nya ridhuset, vi kommer att byta fönster i domartornet samt även försöka bygga en uteplats vid cafeterian.

Tävlingsåret 2023
25-26 mars                          Häst och ponnyhoppning
22-23 april                           Häst och ponnyhoppning
4 maj                                   Hästhoppning
3-6 juni                                Nationalhelgshoppningar (75 års jubileum)
2-3 sept                               DM för häst och ponny

Detta kommer att kompletteras med ytterligare några dagar med hoppning samt några dressyrtävlingar.

Årsmötet avslutades enligt god tradition med smörgåstårta.

Verksamhetsplan för 2023

Budget för 2023

Kassör Hillevi Silberg redogjorde för FHF:s ekonomi.
Jessica Jannesson tackade årsmötesordföranden Peter Fritzon.
crossmenu