Årsmöten i FHF tisdag 27 februari

22 januari 2024

Alla medlemmar kallas till årsmöte i Falbygdens Hästsportförening tisdag 27 februari 2024 kl 19.00.

Vi hoppas så många som möjligt kan deltaga på årets viktigaste möte i föreningen. Det kommer att ske i cafeterian och vi kommer att informera om verksamheten 2023 samt lite kring vad som är planerat inför 2024 på anläggningen.

Handlingarna till mötet kommer att läggas ut på hemsidan under Föreningen innan mötet.

Vi avslutar mötet med smörgåstårta.

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, alltså senast tisdag 6 februari.
Mejla förslag/motioner till fhf@falbygdenshf.se

Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen eller vet någon som du tror kan vara intresserad så kontakta vår valberedning som du når via Håkan Fridner på tel. 070-791 35 12.

Samma dag, tisdag 27 februari men kl 17.30 genomför ungdomssektionen, usek, sitt årsmöte, även det i cafeterian. Alla medlemmar mellan 7 och 25 år är välkomna dit!

Styrelsen i FHF och i ungdomssektionen

crossmenu