Säker och trygg förening

FHF var varit certifierad som en Säker och trygg förening sedan 2017. Det innebär bland annat att vi ska:

  • Utbilda ledare vartannat år
  • Ha säkerhet och trygghet med i allt vårt tänk på Klockaregården.
  • Kontrollera skyddsanordningar och säkerhetsföreskrifter vid arrangemang.
  • Ha en handlingsplan om olyckan är framme
  • Ha en krisgrupp

Krisplanen är uppdaterad 2020 med bland annat policy för smittor, såväl för häst som för människa.

Hela dokumentet om FHF som Säker och trygg förening kan du hitta här.

crossmenu