Förhållningssätt vid filmning och fotografering

13 februari 2024

Falbygdens Hästsportförening och ridskolan har en policy som gäller fotografering och filmning. Policyn bygger på att alla ska känna sig trygga och att ingen ska behöva hamna på sociala medier mot sin vilja.

Grunden är att du ska använda telefonen så lite som möjligt när du är i stallet, för att du i stället ska vara närvarande med hästarna och med dina vänner i stallet.
När du sitter till häst ska telefonen inte användas alls.
Vill du fota och filma finns ett antal regler du ska följa. Bland annat gäller att du bara får filma på lektioner och träningar om alla i ridgruppen och ridläraren har sagt ja.
Du hittar FHF:s policy om fotografering och filmning här.

crossmenu