Tova ny ordförande i ungdomarnas styrelse

29 februari 2024
Översta raden fr vänster Chanel Waxmo, Mira Blomstrand, Ellen Johansson, Cornelia Larsen Palm. Nedra raden fr vänster Louisa Bengtsson, Tova Roslund, LIlly Bäck, Kajsa Åkerberg. Tolda Nöremark saknas på bilden.

Tova Roslund är ny ordförande i Falbygdens Hästsportförenings ungdomssektion. Tova tar över efter Hedda Hjällström som varit ordförande det senaste året. En ny styrelse valdes på årsmötet 27 februari.

Under 2023 har ungdomssektionen ordnat flera aktiviteter för föreningens ungdomar, däribland skötarmöten och käpphästhoppningar. Vid årsmötet redogjorde den avgående styrelsen för verksamheten och för ekonomin. Ungdomssektionen har drygt 19 000 kronor på sitt bankkonto.

Det fanns ett stort intresse för att ingå i den nya styrelsen. Tova Roslund som suttit med tidigare valdes till ordförande, även Tolda Nörmark fortsätter. Hon valdes till vice ordförande.
Övriga i styrelsen är
Mira Blomstrand
Ellen Johansson
Chanel Waxmo
Lilly Bäck
Cornelia Larsen Palm
Louisa Bengtsson
Kajsa Åkerberg

Den nya styrelsen ska nu planera vad som ska hända 2024.
Vill du få kontakt med den nya styrelsen nås de på mejl ungsek.fhf@gmail.com

Det var många deltagare på ungdomssektionens årsmöte.
crossmenu